Categorie: Niet gecategoriseerd

 • de schaduwen langs het scherm en de hevige opschudding

  Tijdens de raadsvergadering van 15 dec 2021 ,werd de burgemeester getipt betreffende schaduwen in het scherm van raadslid Muijskens.. De burgemeester heeft even later het raadslid opgebeld dat dit niet kan. Nu is het zo, dat zoiets gewoon in de huiskamer plaatsvindt en de burgemeester geen enkele zeggenschap heeft wie er nog meer in die…

 • WENS 2022

  HET BESTUUR EN ALLE MEDEWERKERS WENSEN U EEN HEEL GOED 2022. WIJ HOPEN ZO DAT WE WEER EENS NORMAAL MET ELKAAR KUNNEN OMGAAN, DAT WIJ TOLORANTER WORDEN EN VOORAL DAT MEN DE JUISTE KEUS MAAKT TIJDENS DE A.S. GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

 • dit willen de gevraagde leden van PB

  zoals men weet heeft pbterschelling zijn leden diverse vragen gesteld en daar verrassende antwoorden op gekregen Aan de hand van deze antwoorden geeft de commissie aan wat bijvoorbeeld de conclusies zijn. wij plaatsen dit formulier zoals wij gedacht haden dit te moeten doen

 • pb terschelling ziet het zo ?

 • iedereen zit de woningbouw tegen

  zo zit Den Haag onderleiding van d66 en vvd op allerlei manieren de woningbouw tegen Hoe kan je dan verlangen dat je op dit eiland even de woningnood opheft.

 • eilan

 • Raadsvergadering 15 december 2021

  Geachte Politiek Geïnteresseerden, Hier een overzicht van de a.s. raadsvergadering. Allereerst is de publieke tribune gesloten. 15 december 2021 01. Opening en afwezigheidsmeldingen. 02. Vaststellen agenda 15 december 2021. 03. Vaststellen besluitenlijst 20 november 2021. 4a .Mededelingen uit samenwerkingsverbanden. 4b  Mededelingen coronacrisis en overige informatie van het college. 4c Voortgang grote projecten. 05 .Lijst Ingekomen…

 • beantwoording schriftelijke vragen

 • evenementenvisie

 • KADERPLAN HAVENFRONT TERSCHELLING

  NOG  EEN ONDERWERP WAAR NOGAL VEEL OM TE DOEN IS. RAADSLID VAN PLAATSELIJK BELANG–KEES MUIJSKENS– IS HIER FLINK INGEDOKEN MET BEHULP VAN DE KLANKBOARD GROEP– EN NU   KOMT HIJ TOT HET VOLGENDE VERSLAG; HET VOORSTEL IS OM HET KADERPLAN HAVENFRONT TERSCHELLING VAST TE STELLEN  MET HET UITVOERINGSPROGRAMMA HAVENFRONT  TERSCHELLING HEEFT HET COLLEGE EEN UITVRAAG RICHTING MARKTPARTIJEN…