Raadsvergadering 15 december 2021

Geachte Politiek Geïnteresseerden,

Hier een overzicht van de a.s. raadsvergadering.

Allereerst is de publieke tribune gesloten.

15 december 2021

01. Opening en afwezigheidsmeldingen.

02. Vaststellen agenda 15 december 2021.

03. Vaststellen besluitenlijst 20 november 2021.

4a .Mededelingen uit samenwerkingsverbanden.

4b  Mededelingen coronacrisis en overige informatie van het college.

4c Voortgang grote projecten.

05 .Lijst Ingekomen Stukken.

06 .Vaststelling Kaderplan Havenfront Terschelling.

07. Derde Herziening Beleidsregels Nieuwe Woningen

08. Wegenbeheerplan 2021 – 2026.

09. Evaluatie Terschellinger Ondernemersfonds.

10. Evenementen visie.

11. Eervol ontslag griffier J.Hofland.

12. Benoemen lid Technise Commissie Sociaal Domain.

13. Transitie Warmte.

14. 2e Bestuurs rapportage.

15. Controleplan en normenkader 2022

16. Belastingverordening en Tarieventabellen 2022

17 .Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Fryslân

U moet echt eens kijken wat de items allemaal te zeggen hebben en dat doet alsvolgt

ga naar GemeenteTerschelling.nl

klik op Gemeenteraad

klik op ibabs raadsinformatiesysteem en kijk vervolgens naar raad 15-12-2921 en zie de inhoud. 


Geplaatst

in

door

Tags: