Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

De lokale politieke partij van Terschelling
Sinds 1958 maken wij ons sterk voor eilander belangen
 

In verband met de Corona maatregelen kunnen onze openbare fractie vergaderingen niet plaatsvinden.

 

Wij verzoeken iedereen die punten of informatie wil bespreken rechtstreeks contact op te nemen met onze raadsleden (evt ook mogelijk via het bestuur).

 

                                     

 • 10 januari 2020

  Agenda punten voor de openbare fractievergadering op maandag 20 januari in de Dammesaan te Midsland, aanvang : 20.00 uur.
  1: Opening.
  2: Vaststellen agenda.
  2a: Mededelingen Bestuur.
  2b: Mededelingen Fractie.
  …………………………………………………………..
  3: Evaluatierapport procedures Eilân Festival.
  4: Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling.
  5: Herstelbesluit bestemmingsplan Havengebied.
  6: Opslagruimte Dorsvereniging “Helpt Elkander’’.
  7: Ontwikkeling Oosterend 8.
  8: Rondvraag.
  9:  Sluiting.

  Laatst gewijzigd:
  10 januari 2020
 • 28 november 2019

  Bij deze willen wij u graag uitnodigen voor de openbare fractievergadering.       
  Agenda Openbare Fractievergadering PBT 29 november  2019.                        
  Agenda punten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 29 november in de Dammesaan te Midsland, aanvang : 20.00 uur.
  1: Opening.
  2: Vaststellen agenda.
  2a: Mededelingen Bestuur.
  2b: Mededelingen Fractie.
  …………………………………………………………..
  3: Beleidsregels afwijking bestemmingsplan en beheersverordening 2019.
  4: Rondvraag.
  5:  Sluiting.

  Laatst gewijzigd:
  28 november 2019
 • 7 november 2019

  Agenda Openbare Fractievergadering PBT 8 november  2019.                       

  Agenda punten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 8 november in de Dammesaan te Midsland, aanvang : 20.00 uur.

  1: Opening.

  2: Vaststellen agenda.

  2a: Mededelingen Bestuur.

  2b: Mededelingen Fractie.

  …………………………………………………………..

  3: 2e Bestuursrapportage.

  4: Eerste herziening beleidsregels nieuwe woningen.

  5: Uittreden Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West.

  6: Evaluatie Fumo en hoe nu verder.

  7: Rondvraag.

  Laatst gewijzigd:
  7 november 2019
 • 1 november 2019

  Bij deze willen wij u graag uitnodigen voor de openbare fractievergadering.      

  Agenda punten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 1 november in het Wakend Oog te West Terschelling, aanvang : 20.00 uur.

  1: Opening.

  2: Vaststellen agenda.

  2a: Mededelingen Bestuur.

  2b: Mededelingen Fractie.

  …………………………………………………………..

  3: Evaluatie kampeerbeleid.

  4: Startdocument Regionale Energiestrategie.

  5: Logeervoorziening MCL.

  6: Rondvraag.

  7:  Sluiting.

  Laatst gewijzigd:
  1 november 2019
 • 6 juni 2019

  Bij deze willen wij u graag uitnodigen voor de openbare fractievergadering.       
  Agenda Openbare Fractievergadering PBT 7 juni 2019.                        
  Agenda punten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 7 juni  in Hotel het Wapen van Terschelling te Midsland, aanvang : 20.00 uur.
  1: Opening.
  2: Vaststellen agenda.
  2a: Mededelingen Bestuur.
  2b: Mededelingen Fractie.
  …………………………………………………………..
  3: Kadernota.
  4: Bestuursrapportage en 2e Begrotingswijziging.
  5:  Rondvraag.
  6: Sluiting.

  Laatst gewijzigd:
  6 juni 2019

Pagina's