Plaatselijk Belang Terschelling

Meedenken, Meepraten, Meedoen

Over Plaatselijk Belang Terschelling

In 1958 deed Plaatselijk Belang Terschelling voor de eerste keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op Terschelling.
Sindsdien is de partij ononderbroken in de raad vertegenwoordigd geweest.
Met wisselend succes, gewoonlijk 2 of 3 zetels en zelfs één keer met 4 zetels in de raad.

Onze mensen

Bert Wassink

Wethouder

René Bultena

René Bultena

Fractievoorzitter

Cees Muijskens

Cees Muijskens

Raadslid

Jan Cees Smit

Jan Cees Smit

Raadslid

Peter van de Linde

Peter van de Linde

Fractievertegenwoordiger

Wat is er de afgelopen vier jaar gebeurd?

Plaatselijk Belang heeft de aflopen vier jaar meegewerkt aan de realisatie van de volgende belangrijke zaken voor het eiland:

 • Realisatie bestemmingsplan Buitengebied en Midsland waarbij PBT een belangrijke rol heeft gespeeld.
 • Dorpshuis Midsland, waarin ondergebracht de bibliotheek een jeugdruimte (SJT) en een vergaderruimte.
 • Brandweerkazerne te Midsland
 • Erfpacht problematiek op de politieke agenda gezet door PBT
 • Kamperen bij de boer is mogelijk gemaakt
 • Dellewal locatie actueel gemaakt door hier hotelbouw te blokkeren.
 • Verhuur gedeelte eigen woning in Midsland mogelijk gemaakt.
 • Financiële positie gemeente Terschelling bewaakt en bijgedragen tot het voorkomen van een lasten verhoging.
 • Door te kiezen voor concurrentie op de veerverbinding is de kwaliteit en service van rederij Doeksen de afgelopen jaren sterk verbeterd.

Gedurende verschillende periodes leverde Plaatselijk Belang
ook een wethouder

 • Simon Smit(1972-1974)
 • Henny Kooyman (1962-1974)
 • George Visser (1990-1994)
 • Rijk van Veen (1998-2002)
 • Iemke van Zwol (2006-2010)
 • Jort Spanjer (2010-2013)
 • Gea van Essen (2022-2024)

De visie van Plaatselijk Belang is door al deze 50 jaren heen geweest:  “Landelijke partij-politieke richtlijnen zijn niet nodig om ons eiland te besturen”.
Dit heeft blijkbaar altijd veel Terschellingers aangesproken; de achterban van Plaatselijk Belang bestaat al jaren uit mensen die landelijk soms totaal verschillende politieke achtergronden hebben, maar toch op eiland-niveau kiezen voor Plaatselijk Belang.
De maandelijkse openbare voorbesprekings-avonden, die voorafgaand aan gemeenteraad- en commissievergaderingen plaatshebben, zijn voor de fractieleden altijd nog belangrijk om meningen te peilen, te toetsen en om ideeën te ontwikkelen.
Het aantal leden van Plaatselijk Belang groeit nog gestaag.

Plaatselijk Belang Terschelling gaat graag de volgende 50 jaar met volle kracht verder voor een goede toekomst voor de bewoners van Terschelling!