Tag: horecanota

  • Verslag openbare fractievergadering vrijdag 2 november 2012

    Openbare vergadering  P.B. d.d. 2 nov 2012 `t WapenAanwezig 24 personenAgenda RC d.d. 6 nov. 2012Opening voorzitter1 t /m4 nv.t.5 horeca notaNogmaals uitgebreide discussie.De Raad zal ook nog het een en ander gaan bespreken.Zienswijze beantwoord.Coalitie afspraken maken. Tearooms handhaven bestemming houden zoals nu isgeen er meer bij . Discussie over sluitingstijd. Veel frustratie en onbegrip.…