Verslag openbare fractievergadering vrijdag 2 november 2012

Openbare vergadering  P.B. d.d. 2 nov 2012 `t Wapen
Aanwezig 24 personen
Agenda RC d.d. 6 nov. 2012
Opening voorzitter
1 t /m4 nv.t.
5 horeca nota
Nogmaals uitgebreide discussie.
De Raad zal ook nog het een en ander gaan bespreken.
Zienswijze beantwoord.
Coalitie afspraken maken. Tearooms handhaven bestemming houden zoals nu is
geen er meer bij . Discussie over sluitingstijd. Veel frustratie en onbegrip. Horecanota van belang.
Hoe omgaan met veranda's en serres in de toekomst. Veel vragen.
Logiesmogelijkheden bij cafe en restaurants toestaan?
Politiek minder genuanceerd op dit gebied.
Het handhaven is nu het belangrijkste punt.
B&B max 4 bedden landelijke norm. 2 kamers en 4 bedden
Bepaalde handhaving blijft bestaan tot dat notitie is goedgekeurd. De zaak mag rustig hotel heten  maar de bestemming blijft van belang.
Veel onbegrip en scheefgroei van oudsher. Uiteindelijk zal er een beleid ontstaan.
6 Nota bodembeheer
niets over medegedeeld
Rondvraag
Opmerkingen over subsidie van € 50.000 voor  Oerol De vergadering had er moeite mee.
Ondernemers dragen minder bij. Oerol organisatie gaat steeds meer hun eigen gang. Verhoudingen zoek.
Wethouder geeft uitleg voor komende jaren.
Punthoofd aangeschreven gebouw moet worden onderhouden. Dwangsom. Goed onderhouden .anders gebouw slopen. Het mag niet hoger. Hij wil een gebouw dat over het duin kan kijken. Procedures lopen nu.
Binnenkort valt het terrein onder de primaire waterkering.
B en Y terrein zou eigenlijk moeten worden ontruimd.
Nu een gevaar.
Havenplan loopt nu tot 2018
Oplaadpunt voor ov.kaart komt in terminal in Harlingen
Uitkijkpunt houden in Midsland N. SBB wil dit opruimen.
Strandrijden en wat er gaat veranderen in de toekomst toelichting Wethouder
Intentieverklaring de betonning het blijft eigendom RWS Ruimte voor twee werkplekken. Gemeente in bruikleen.
Een ruimte aanwijzen waar betonning gebouwtje kan zetten. Combineren met havenmeesters. Allerlei plannen.
Tot mei volgend jaar met RWS bekijken.
CNL  invulling  wordt door gemeente bepaald. Nog veel gesprekken.
Centrum voor de toerist alle informatie. Er moet nog een zaal bij. Enz. Informatiepunt samen met VVV?
Waddenfonds zou ook kunnen bijdragen.
Uiteenzetting door Wethouder over  de verschillende ontwikkelingen op het eiland.
Afsluiting

 


Geplaatst

in

door

Tags: