Tag: Hoorzitting CvK waarnemend Burg. Bats

  • Hoorzitting gehouden in het Provinciehuis Utrecht

    Rond het klokkenluider dossier lijkt het stil te zijn geworden.Maar "schijn bedriegt" in dit geval.Zo is er o.a. afgelopen woensdag een hoorzitting gehouden in het Provinciehuisvan Utrecht, die werd voorgezeten door de Commissaris van de Koning van deze provincie, in zijn hoedanigheid van vice-voorzitter van de Commissie Integriteit van de VVD.Door een lid van deze…