Hoorzitting gehouden in het Provinciehuis Utrecht

Rond het klokkenluider dossier lijkt het stil te zijn geworden.
Maar "schijn bedriegt" in dit geval.
Zo is er o.a. afgelopen woensdag een hoorzitting gehouden in het Provinciehuis
van Utrecht, die werd voorgezeten door de Commissaris van de Koning van deze provincie, in zijn hoedanigheid van vice-voorzitter van de Commissie Integriteit van de VVD.
Door een lid van deze partij (eilander) is omtrent de gang van zaken een klacht bij deze commissie ingediend. Daarbij ging het met name om de door waarnemend burgemeester Bats gevolgde procedure. Inhoudelijk is het niet mogelijk om gedetailleerd op deze zaak in te gaan, dat laat de door deze commissie gevolgde procedure niet toe. Wel kan worden gemeld dat in ieder geval bij de gevolgde procedure tav geheimhouding grote vraagtekens kunnen worden gezet.

Ook vinden er op 5 januari aanstaande nog een tweetal rechtszaken bij de Rechtbank te Leeuwarden plaats, die eveneens betrekking hebben op het " klokkenluider dossier".
Hierover is elders (op deze site) meer informatie te vinden.


Geplaatst

in

door