Tag: Groene strand

  • Commotie om bouwplannen Groene Strand

    Commotie om bouwplannen Groene Strand Alle politieke partijen in de gemeenteraad van Terschelling betreuren de commotie die is ontstaan over de mogelijke bebouwing aan het Groene Strand. Het oude B & Y terrein heeft jaren braak gelegen. Dat er nu eindelijk zicht komt op invulling van deze locatie is verheugend. SchetsplanEnkele jaren geleden hebben de…