Commotie om bouwplannen Groene Strand

Commotie om bouwplannen Groene Strand

Alle politieke partijen in de gemeenteraad van Terschelling betreuren de commotie die is ontstaan over de mogelijke bebouwing aan het Groene Strand. Het oude B & Y terrein heeft jaren braak gelegen. Dat er nu eindelijk zicht komt op invulling van deze locatie is verheugend.

Schetsplan
Enkele jaren geleden hebben de toenmalige eigenaren van het terrein besloten dit te verkopen aan een projectontwikkelaar. De projectontwikkelaar heeft een architect een schetsplan laten maken voor mogelijke bebouwing op deze plek. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat de eigenaren van de Walvis steeds betrokken zijn bij het ontwikkelen van de plannen. Uiteindelijk is twee weken geleden een eerste schetsplan gepresenteerd, eerst aan de eigenaren van de Walvis en hun adviseurs, daarna aan de gemeenteraad. Dit plan is niet meer dan een eerste idee van deze architect. Er is voor alle belanghebbenden nog volop gelegenheid om hun visie hierop te geven en het schetsplan kan dan ook nog op allerlei wijzen worden aangepast.

Communicatie
De gemeente heeft steeds open gecommuniceerd met de eigenaren van de Walvis. Toch hebben zij ervoor gekozen om via een speciaal daarvoor ingerichte website een actie te ontketenen om mogelijke plannen tegen te houden. Dit heeft ertoe geleid dat er vele duizenden reacties gegeven zijn tegen een plan dat niet meer is dan een eerste idee van een architect.
Tussen de reacties bevonden zich er ook verschillende die de grenzen van het betamelijke ver overschrijden. Verkapte bedreigingen aan het adres van de betrokken wethouder Jort Spanjer en aan zijn partij Plaatselijk Belang Terschelling kúnnen naar onze mening niet. Raadsleden en wethouders offeren veel van hun tijd op om ons eiland zo goed mogelijk te besturen. Daarvoor verdienen zij op zijn minst een beetje respect. Persoonlijke aanvallen verdienen zij zeker niet. Deze kunnen wat betreft Plaatselijk Belang Terschelling dan ook niet door de beugel.

Beeldbepalend
Plaatselijk Belang Terschelling is zich er terdege van bewust dat het Groene Strand een beeldbepalende plek is. Dat is ook de reden dat wij er steeds op hebben aangedrongen dat de bouwval, die hier nu staat, opgeruimd wordt en dat er een plan gemaakt wordt dat recht doet aan deze plek.

Hoe verder?
Hoe verloopt dit traject nu verder? Allereerst hebben de partijen in de gemeenteraad tijdens de presentatie al hun eerste opmerkingen over het ontwerp gemaakt. De voorgenomen hoogte en het aanzicht van het plan zijn daarbij met name genoemd. Met deze opmerkingen kan de architect nadenken over mogelijke aanpassingen. Na de zomer praat de gemeenteraad verder over het plan. Daarna zal de gemeenteraad een bestemmingsplan moeten vaststellen voor deze plek. Zoals dat altijd gebeurt, zullen daar verschillende mogelijkheden voor inspraak door de bewoners van Terschelling en andere belanghebbenden aan vooraf gaan.

Goed luisteren!
De gemeenteraad hecht aan de inspraak van burgers grote waarde. Het vertrouwen van de eigenaren van de Walvis in dit democratisch proces is schijnbaar echter niet erg groot. Dat spijt ons.  Plaatselijk Belang Terschelling is er veel aangelegen goed te luisteren naar de burgers van ons eiland. Ook over de plannen op het Groene Strand zullen we dat zeker doen!
Plaatselijk Belang Terschelling hoopt u daarom te spreken tijdens de openbare fractievergaderingen en tijdens de commissie- en raadsvergaderingen.

De fractie van Plaatselijk Belang Terschelling
 


Geplaatst

in

door