Tag: Gasboring

  • Gasboring op Terschelling

    Gasboringen op Terschelling.Er is onduidelijkheid ontstaan, mogelijk ook onrust, over het feit of PBT voor of tegen gasboring op Terschelling is. Oorzaak is de uitwerking van de motie door het college zoals werd vermeld onder Toelichting in het gemeenteblad 2015/26. Ook  het tegenstemmen van PBT in de laatste raadsvergadering (tegen het voorstel het agendapunt "Gascommissie"…