Gasboring op Terschelling

Gasboringen op Terschelling.
Er is onduidelijkheid ontstaan, mogelijk ook onrust, over het feit of PBT voor of tegen gasboring op Terschelling is. Oorzaak is de uitwerking van de motie door het college zoals werd vermeld onder Toelichting in het gemeenteblad 2015/26. Ook  het tegenstemmen van PBT in de laatste raadsvergadering (tegen het voorstel het agendapunt "Gascommissie" van de agenda te halen), kan hiertoe hebben bijgedragen. In de "Terschellinger" van 1 mei jl. wordt hieromtrent het volgende gemeld: "Behalve PBT konden alle fracties zich vinden in de argumentatie" ….Het betreft hier de argumentatie van Christa Oosterbaan (PvdA) om eerst duidelijke kaders te gaan stellen waaraan de adviescommissie zou moeten voldoen. In principe is de fractie van PBT het hiermee eens, echter PBT wilde in de vergadering van 28 april jl. al een discussie opstarten over de kaders waaraan deze commissie moet voldoen. Helaas staat dit niet vermeld en daardoor kan de suggestie worden gewekt dat PBT mogelijk voor gaswinning is.
Dit is pertinent niet het geval: in de raadsvergadering van 24 februari jl. bij de aanname van de unanieme motie tegen gasboring is dit standpunt van PBT duidelijk door fractievoorzitter Guus Schweigmann verwoord.
Het duidelijk stellen van de kaders gaat nu alsnog gebeuren en PBT zal duidelijk een vinger aan de pols houden of de kaders goed worden opgesteld, of deze correct door het college worden uitgewerkt en ook of dit in de besluitenlijst wordt  opgenomen. Kaders die maar op één manier zijn uit te leggen en waar het woord diversiteit zo weinig mogelijk wordt gebruikt. Verder pleit PBT voor een commissie die bestaat uit deskundigen: technologen, geologen, juristen, allen met aantoonbare ervaring op het gebied van gasboringen.

De complete fractie PBT geeft hiermee aan dat zij tegen boringen op Terschelling zijn.


Geplaatst

in

door

Tags: