Tag: bestuursrapportage 2015

  • commissievergadering 2-11-2015

    Op de vergadering van 2-nov-2015 j.l. zijn door ons raadslid de volgende punten aangehaald en vragen gesteld inzake punt 8 van de agenda te weten Bestuursrapportage 2015.   Vraag 1 Bij programma 1 Burger en bestuur  – Diensten derden organisatieontwikkelingen €23.500,- Dit betreft de verwachte kosten van de evaluatie van de reorganisatie in 2015. #…