commissievergadering 2-11-2015

Op de vergadering van 2-nov-2015 j.l. zijn door ons raadslid de volgende punten aangehaald en vragen gesteld inzake punt 8 van de agenda te weten Bestuursrapportage 2015.

 

Vraag 1

Bij programma 1 Burger en bestuur  – Diensten derden organisatieontwikkelingen €23.500,- Dit betreft de verwachte kosten van de evaluatie van de reorganisatie in 2015.

# Hoe lang blijft dit organisatie-gedoe eigenlijk voort woekeren?

# Waneer krijgen wij nu eindelijk de evaluatie van de reorganisatie?

Was deze niet dit najaar belooft? We zijn nu al november….

 

Dit is een eenmalige uitgave waarbij er een onafhankelijke derde partij betrokken bij is. De hoop is om nog voor het eind van het jaar de evaluatie aan de raad voor te leggen. Helaas kan de burgemeester hier geen garantie over geven

Vraag 2

De rapportage goed doorlezend staan er bij div programma's vrije ruimte in lopende budgetten.

PROG. 3        134.682

PROG.4        109.528

PROG.5       170.170

PROG.9       85.250 

TOTAAL 499.630 

Hoe zit dat precies met deze vrije ruimte?

Zijn dit programma's waarin er geschoven kan worden?, Wat gebeurt er als het niet gebruikt wordt, valt het vrij, of wordt het overgeheveld naar een andere post?

*JE LAAT DAT HALF MILJOEN ALS HET WARE BOVEN DE BOEKHOUDING ZWEVEN.*

 

Op 6 programma's zijn overschrijdingen. De redenen hiervan staan onder de programma's. Als het budget niet (volledig) is opgenomen wordt het restant voorgelegd bij de begroting en zal de raad daar een beslissing over nemen. Hetzij opnieuw uitgeven aan andere projecten of vrij laten vallen aan het resultaat.

Vraag 3

BLZ 22 NETTO SCHULDQUOTE

Als je die formule invult, zie bij H dat het bedrag van de formule niet klopt met het bedrag in de tabel. Hoe zit het precies met deze formule, Kunt u dit uitleggen??

Het verkeerde bedrag is genoemd bij H. De uitkomst van de formule klopt wel. we krijgen van het college nog de gecorrigeerde formule.

Vraag 4

BLZ 23

DE OVERIGE KERNGETALLEN

STRUCTURELE EXPLOITATIERUIMTE EN GEMEENTELIJKE BELASTING DRUK ZIJN OP DIT MOMENT NIET TE HERLEIDEN WANNEER DAN WEL EN WELKE INVLOED KAN DAT HEBBEN OP DE SOLVABILITEIT.

Gemeente is nog bezig met de OZB herwaardering. Zodra de resultaten er zijn kan er worden aangeven met de extra capaciteiten om de belasting te verhogen.


Geplaatst

in

door