Tag: Bestemmingsplan

  • Verslag openbare fractievergadering 30 maart 2012

    Verslag openbare vergadering 30 maart 2012`t Wapen van Terschelling aanvang 20.00 uur Aantalbezoekers 35 Afwezig R.de Jong en R.Hoeve Voorzitter is G.v.d. Beek Agenda van de RC wordt gevolgd. 1.Welkom Voorzitter heet een ieder welkom. Merkt op dat de opkomst groot is. Dit komt door de agenda. De vergadering staat in het teken van de…