Auteur: gerard

  • Verkiezingsclip Plaatselijk Belang Terschelling

  • Voorbespreking

    Bij afwezigheid van raadleden en bestuur gaat vanavond de voorbespreking van Plaatselijk Belang niet door. Nader bericht volgt.

  • Coalitieakkoord

    Op 17 april 2010 heeft PBT met Pv/dA een coalitieakkoord gesloten! Op dit moment wordt gekeken naar de benodigde ambtelijke inzet en de benodigde financien. Het nieuwe college, waarin wij vertegenwoordigd zijn door onze wethouder Jort Spanjer, zal door de bezuinigingen uit Den Haag prioriteiten moeten stellen als het gaat om de uitvoering van beleid.…