Coalitieakkoord

Op 17 april 2010 heeft PBT met Pv/dA een coalitieakkoord gesloten! Op dit moment wordt gekeken naar de benodigde ambtelijke inzet en de benodigde financien. Het nieuwe college, waarin wij vertegenwoordigd zijn door onze wethouder Jort Spanjer, zal door de bezuinigingen uit Den Haag prioriteiten moeten stellen als het gaat om de uitvoering van beleid. De urgentie van bepaalde dossiers, alsmede de beschikbare financien zullen daarbij de richting bepalen. De financiele kaders voor het beleid zijn tijdens de behandeling van de begroting voor 2012 aan de orde gekomen. Uitgangspunt bij elke financiele discussie blijft ons coalitieprogramma, waarin wij helder onze politieke keuzes hebben gemaakt.
Plaatselijk Belang is een partij die niet gebonden is aan programma's die door provinciale of landelijke partijen worden opgelegd. Hierdoor hebben we alle vrijheid om elk nieuw beleid te beoordelen naar de eilander situatie. Bij elke beoordeling bekijken wij wat de effecten zullen zijn op het eiland Terschelling en zijn bewoners. Hierbij staat voorop dat wij op dit eiland moeten wonen en werken, zodanig dat iedereen zich in zijn of haar element voelt.


Geplaatst

in

door

Tags: