Tag: Verworpen motie spoorijn Harlingen

  • Verworpen motie van PBT inzake spoorlijn Harlingen .

    Deze motie is op 27 oktober door PBT ingediend Helaas is deze motie niet aangenomen. PBT betreurd dit zij zouden graag zien dat de spoorlijn Harlingen Leeuwarden voor de toekomst veilig gesteld kan worden. Daar dit van levensbelang is voor de toeristen van en naar de eilanden Vlieland en Terschelling.