Tag: ledenvergadering H reg. statuten

  • Leden vergadering 29-november 2013

    Notulen Algemene leden vergadering 29- november 2013-12-05Aanvang 20.00 uur Wapen van TerschellingAanwezig 34 personenAfwezig met kennisgeving Dhr. J LettingaBestuur en fractie volledig 1 Voorzitter opent vergadering en heet een ieder welkom2 Agenda wordt vast gesteld met goedkeuring van aanwezigen 3•Notulen bijzondere ledenvergadering 4 okt jl.Dhr. Coltof heeft enkele op en aanmerkingen. Hij vindt het jammer dat…