Plaatselijk Belang Terschelling

Meedenken, Meepraten, Meedoen

Standpunten Plaatselijk Belang Terschelling

 • Het in standhouden van de Terschellinger gebruiken en tradities.
 • Verkleinen van de afstand tussen gemeente burgers en ondernemers.
 • Een veilig en leefbaar Terschelling.
 • Samenwerking met de andere Waddeneilanden.
 • Duurzame economie op het eiland.
 • Goed onderwijs voor onze jeugd.
 • De realisatie van goede en betaalbare woningen.
 • Ontwikkelingen die het culturele leven op Terschelling versterken.
 • Behoud van de open polder.
 • Behoud karakteristiek beeld van onze dorpen en het waterfront.
 • Voor innovatieve en duurzame ontwikkelingen.
 • Goed sociaal beleid op gebied van jeugd-, ouderenzorg, werk en welzijn.
 • Minder regels maar met een duidelijke handhaving.