Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

De lokale politieke partij van Terschelling
Sinds 1958 maken wij ons sterk voor eilander belangen
 

Volgende openbare fractievergadering: 4 november 2022

Locatie nog niet bekend. 

 • 5 maart 2012

  Verslag openbare fractievergadering 2 maart 2012
  `t Wapen van Terschelling aanvang 20.00 uur

  Aantalbezoekers 30 

  Afwezig R.de Jong en R.Hoeve en G.Schweigman
  Voorzitter opent de vergadering en merkt op dat de opkomst groot is. Enige huishoudelijke mededelingen volgen.

  Laatst gewijzigd:
  13 maart 2012
 • 17 februari 2012

  Met het vernieuwen van de website is ook de “Nieuwsbrief” in gesteld.
  Het is in deze tijd van veelvuldige veranderingen voor de leden en belangstellenden belangrijk op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen in de politiek. Van de openbare vergaderingen worden verslagen gemaakt. Door middel van onze nieuwsbrief  wordt u voortaan geïnformeerd. Ook andere aankondigingen b.v. de ledenvergadering kunnen middels dit fenomeen worden gecommuniceerd.

  Laatst gewijzigd:
  6 maart 2012
 • 8 februari 2012

  Openbare vergadering 3 februari 2012
  `t Wapen van Terschelling
  aanvang 20.00 uur
  Aantal bezoekers 24 


  Opening voorzitter.
 De agenda van de RC d.d. 7 februari 2012 wordt gevolgd.

  VAST

  GS zit in het VAST. Hij geeft enige uitleg over de ontwikkelingen. Belangrijk punt is dat de plaatselijke partij van Texel aansluiting wil bij het VAST. Binnen het vast is hierover gesproken. Er zullen kontakten worden gelegd.

  Laatst gewijzigd:
  8 februari 2012
 • 2 september 2011

  Op 17 april 2010 heeft PBT met Pv/dA een coalitieakkoord gesloten! Op dit moment wordt gekeken naar de benodigde ambtelijke inzet en de benodigde financien. Het nieuwe college, waarin wij vertegenwoordigd zijn door onze wethouder Jort Spanjer, zal door de bezuinigingen uit Den Haag prioriteiten moeten stellen als het gaat om de uitvoering van beleid. De urgentie van bepaalde dossiers, alsmede de beschikbare financien zullen daarbij de richting bepalen. De financiele kaders voor het beleid zijn tijdens de behandeling van de begroting voor 2012 aan de orde gekomen.

  Laatst gewijzigd:
  6 maart 2012

Pagina's