agenda raadsvergadering 26 januari 2022

Hallo

Ik zal de gebruikelijke punten zoals opening ,aanwezigheids controle etc. overslaan 

alleen de belangrijke stukken noemen.

BESPREEKSTUKKEN

==Ontwerp paraplubestemmingsplan standplaatsen en ontwerp partiële herziening beheersverordening

     natuurgebieden (standplaatsen).

==Vaststellen definitieve tarieven OZB 2022

==Aanwijzen en beëdiging griffier (dhr t de jong)

==HAMERSTUKKEN

==2e begrotingswijziging 2021

==Investerings krediet Passantenhaven

==Veiligheidsregio Fryslân kaderbrief 2023 – 2026 voor zienswijze

 

einde


Geplaatst

in

door

Tags: