Openbare Fractievergadering Plaatselijk Belang Terschelling 20-01-2020

Agenda punten voor de openbare fractievergadering op maandag 20 januari in de Dammesaan te Midsland, aanvang : 20.00 uur.
1: Opening.
2: Vaststellen agenda.
2a: Mededelingen Bestuur.
2b: Mededelingen Fractie.
…………………………………………………………..
3: Evaluatierapport procedures Eilân Festival.
4: Uitvoeringsprogramma Havenfront Terschelling.
5: Herstelbesluit bestemmingsplan Havengebied.
6: Opslagruimte Dorsvereniging “Helpt Elkander’’.
7: Ontwikkeling Oosterend 8.
8: Rondvraag.
9:  Sluiting.


Geplaatst

in

door

Tags: