Openbare Fractievergadering Plaatselijk Belang Terschelling 29-11-2019

Bij deze willen wij u graag uitnodigen voor de openbare fractievergadering.       
Agenda Openbare Fractievergadering PBT 29 november  2019.                        
Agenda punten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 29 november in de Dammesaan te Midsland, aanvang : 20.00 uur.
1: Opening.
2: Vaststellen agenda.
2a: Mededelingen Bestuur.
2b: Mededelingen Fractie.
…………………………………………………………..
3: Beleidsregels afwijking bestemmingsplan en beheersverordening 2019.
4: Rondvraag.
5:  Sluiting.


Geplaatst

in

door

Tags: