Openbare Fractievergadering Plaatselijk Belang Terschelling 08-11-2019

Agenda Openbare Fractievergadering PBT 8 november  2019.                       

Agenda punten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 8 november in de Dammesaan te Midsland, aanvang : 20.00 uur.

1: Opening.

2: Vaststellen agenda.

2a: Mededelingen Bestuur.

2b: Mededelingen Fractie.

…………………………………………………………..

3: 2e Bestuursrapportage.

4: Eerste herziening beleidsregels nieuwe woningen.

5: Uittreden Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West.

6: Evaluatie Fumo en hoe nu verder.

7: Rondvraag.

8:  Sluiting.


Geplaatst

in

door

Tags: