Openbare Fractievergadering PBT 7 juni 2019

Bij deze willen wij u graag uitnodigen voor de openbare fractievergadering.       
Agenda Openbare Fractievergadering PBT 7 juni 2019.                        
Agenda punten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 7 juni  in Hotel het Wapen van Terschelling te Midsland, aanvang : 20.00 uur.
1: Opening.
2: Vaststellen agenda.
2a: Mededelingen Bestuur.
2b: Mededelingen Fractie.
…………………………………………………………..
3: Kadernota.
4: Bestuursrapportage en 2e Begrotingswijziging.
5:  Rondvraag.
6: Sluiting.


Geplaatst

in

door

Tags: