Openbare Fractievergadering Plaatselijk Belang Terschelling 28-09-2018

Bij deze willen wij u graag uitnodigen voor de openbare fractievergadering.      

Agenda Openbare Fractievergadering PBT 28 september 2018.                        

Agenda punten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 28 september in Hotel het Wapen van Terschelling, aanvang : 20.00 uur.

1: Opening.

2: Vaststellen agenda.

2a: Mededelingen Bestuur.

2b: Mededelingen Fractie.

…………………………………………………………..

3: Begroting 2019.

 4: Belastingverordening Toeristen- en Forensenbelasting.

5: Ontwerpbestemmingsplan Parkeerterrein Zuid Midslandweg 3.

6: Bestemmingsplanwijziging Kooipad 7.

7: Jaarverslag Helder Handhaven.

8: Rondvraag.

9: Sluiting.


Geplaatst

in

door

Tags: