Openbare Fractievergadering Plaatselijk Belang Terschelling 04-05-2018

Bij deze willen wij u graag uitnodigen voor de openbare fractievergadering.      

Agenda Openbare Fractievergadering PBT 4 mei 2018                        

Agenda punten voor de openbare fractievergadering op vrijdag 4 mei in Hotel het Wapen van Terschelling, aanvang : 20.30 uur.

1: Opening.

2: Vaststellen agenda.

2a: Mededelingen Bestuur.

2b: Mededelingen Fractie.

…………………………………………………………..

3: Jaarrekening 2017

4: Rondvraag.

5: Sluiting.


Geplaatst

in

door

Tags: