Eerste betoog van Jan W. Smit als raadslid in de gemeente Terschelling, dd. 29-03-2018

 

Een nieuwe uitdaging in mijn leven en ik ben diegenen die dit op 21 maart jl. mogelijk maakten zeer erkentelijk.

Een betoog is iets anders dan een presentatie welke ik in mijn werkzame leven regelmatig mocht geven en die direct of indirect altijd met bloed te maken hadden.

Afgelopen dinsdag heb ik van zoon en vader Van Deelen het advies gehoord dat stevige discussies moeten kunnen, maar drink nadien samen een appel whisky sapje,  laat staan dat er dus bloed gaat vloeien.

 

Beschouwing van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl.

Plaatselijk Belang behaalde 2 zetels.

Teleurgesteld? Ja als je op meer zou rekenen, echter als we het retrospectief (terugblikkend vanuit het verleden) bekijken, dan had Plaatselijk Belang eind 2017 1 zetel.

Nu 2: een verdubbeling van het aantal zetels.

2 zetels in een Raad van 11.

Niet als eerste aan zet.

Partij van de Arbeid en de VVD nemen het initiatief: om recht te doen aan de verkiezingsuitslag zoals dat heet.

Dat betekent officieel dat Plaatselijk Belang in eerste instantie in de oppositie komt, al kan het zijn dat er net zoals in veel gemeenten op dit moment het devies luidt naar een consensus te gaan kijken omdat iedereen elkaar te vriend wil houden.

Hoogleraar staatsrecht Douwe Jan Elzinga, van de RUG, zet hier zoals vandaag valt te lezen in de NRC hier vraagtekens bij. Hij zegt: er gaat iets zalvends vanuit, iedereen mag even meepraten, men doet heel empathisch, maar uiteindelijk zullen er toch partijen in de oppositie belanden. En dat vindt hij maar goed ook, want de hang naar gezamenlijke standpunten en raad brede akkoorden leidt tot een verarming van het politieke debat.

Als een oppositie-positie voor Plaatselijk Belang is weggelegd , dan zullen we deze rol constructief invullen. Dit moet ook kunnen want de verkiezingsprogramma’s hebben aangegeven dat inzake meerdere belangrijke onderwerpen in onze gemeentelijke organisatie de neuzen in dezelfde richting staan:

Een haven met moderne logistieke faciliteiten en comfortabel in- en ontschepen

Het parkeerprobleem op West

Inning toeristenbelasting

Veilige wegen en fietspaden

Een goede huisvesting van het CNL

Aanleg en aansluiting op glasvezelnetwerk

Transitie naar duurzame energie

Aandacht voor polderlandschap en kwelders

Onderwijs

Het handen en voeten geven aan de woonvisie

 

Bij het bespreken van deze onderwerpen en het richting geven hieraan kan blijken dat we het – mogelijk of misschien beter wellicht-  niet eens hoeven te zijn over de wijze hoe we van A naar B moeten komen, al wil een ieder uiteraard wel van A naar B.

Daarvoor gaan we in deze arena een inhoudelijk en constructief debat voeren.

Goede voorstellen worden gesteund; t.o.v. andere in onze ogen minder goede, zullen verbetervoorstellen worden aangereikt, bv. in de vorm van een amendement.

En als het de politieke partijen die daadwerkelijk de coalitie vormen, ernst is met het verwerven van een brede steun voor belangrijke toekomstmogelijkheden voor Terschelling, dan zal men hopelijk ook onze voorstellen willen omarmen.

Wij zullen deze uitdaging aangaan: daarbij geldt ook in onze optiek dat je bij een dergelijke gezamenlijk werkwijze verder komt dan alleen.

Symboliek: met een polsstok spring je verder dan zonder. Ik stel mijn polsstok ter beschikking.


Geplaatst

in

door

Tags: