Bestuursvoorzitter C.Muijskens voorgedragen als commissielid.

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 17 oktober werd onze bestuursvoorzitter C.Muijskens voorgedragen als commissielid (niet zijnde raadslid) van Plaatselijk Belang Terschelling. Nadat de geloofsbrieven waren onderzocht en goed bevonden werd overgegaan tot een stemming. Van de tien uitgebrachte stemmen waren negen voor en een tegen. Daarna legde C.Muijskens de belofte af en daarmee was deze benoeming een feit. C.Muijskens zal onze fractievoorzitter Grytsje Kootstra ondersteuning bieden en haar vervangen bij afwezigheid tijdens commissie vergaderingen. Met dank aan Terschellinger voor de foto.

 


Geplaatst

in

door

Tags: