Uitleg en ingediende motie REC Harlingen door raadslid Grytsje Kootstra.

Punt 15 Motie Rec

 

Wij bij PlaatselijkBelang kregen diverse meldingen van verontruste bewoners die, name om oost, met een zuidwesterwind de afvaloven konden ruiken. We begonnen ons zorgen te maken of er ook schadelijke stoffen uit de harlinger afvaloven op terschelling terecht komen. Daarop hebben wij op 1 maart een motie ingedient om te meten naar schadelijke stoffen afkomstig van de REC Afvaloven Harlingen op Terschelling.

 

De andere fracties hadden niet genoeg tijd om zich in te lezen in de materie i.v.m. Overvolle agenda's. We hebben toen tijdens de raadsvergadering afgesproken om gezamelijk overleg hierover te hebben en de maand erop het opnieuw te bespreken in de raad.

 

We hebben samen met de PVDA, CDA en VVD overleg gehad en Met resultaat!

We gaan namelijk een raadsbrede motie indienen.

Graag maak ik van de gelegheid gebruik om onze waardering uit te spreken naar de andere fracties. Wij kregen bijna de indruk dat alles wat PBT indiende van tafel werd geveegd. Daarom zijn we enorm blij dat het CDA, PVDA en VVD inhoudelijk op ons voorstel zijn in gegaan. Namens PlaatselijkBelang: onze Complimenten!  

 

Kanttekening:

Er moet goed gedocumenteerd worden welke windrichting er staat tijdens de metingen zodat er geen verwarring kan ontstaan.


Geplaatst

in

door

Tags: