Raadslid Kootstra stelt kritische vragen

 

Tijdens de commissievergadering van 1 dec-2015 stelt ons raadslid Mevr G Kootstra kritische vragen  bij agenda punt 7 betreffende Nota reserves en Voorzieningen 2016-2020

 

Vorige week tijdens de raadsvergadering hebben wij bij Punt 10 Herziening Gemeenteverordening gevraagd wat nou precies de veranderingen waren.

Wij probeerden u duidelijk te maken dat als wij een nieuwe verordening krijgen het handig handig is als we een A4tje krijgen met daarop de wijzigingen. Dit zijn stukken die periodiek gewijzigd worden, vaak wel elke 4 jaar. Het werkt veel prettiger en overzichtelijker om de veranderingen die er zijn in een a4tje toe te lichten. Bij de vorige vergadering kwam dit niet helemaal aan, daarom nogmaals een poging en dienen wij hierbij nogmaals het verzoek in.

Sommige bedragen kwamen niet helemaal overeen met de jaarrekening 2014.

De Havenreserve stond er de vorige keer niet in en nu wel. Waarom?

 

Op pagina 9/19 heeft u het over de weerstandsvermogen.

" Bij de controle op de jaarrekening is door de accountant aangegeven, dat de waarde van de door de gemeente aangekochte grond op Dellewal circa € 800.000 te hoog is gewaardeerd. Die opvatting wordt door ons college en uw raad niet gedeeld. Wij zijn bezig met het uitwerken van scenario’s die moeten leiden tot de keuze voor een nieuwe invulling van de locatie Dellewal."

U heeft het over 2 of meer scenario's. Nu zijn wij wel heel benieuwd hiernaar en vragen u om 1 scenario te noemen waaruit blijkt dat dit een haalbare zaak is.

 

De 4 vragen+antwoorden van het college:

Bij nieuwe nota's, verordeningen etc graag een overzicht van de wijzigingen
Wij kregen de toezegging dat wij deze in het vervolg zullen krijgen!

Waarom komen sommige bedragen niet helemaal overeen met de jaarrekening?
Het college heeft nog wat huiswerk te doen en gaat uitzoeken waarom er een verschil zit.

Waarom staat de havenreserve er nu wel en de vorige keer niet?
Er was een afkoopbedrag bij de overdracht (die nog niet voltooid is), de havenreserve gaan we de komende jaren gebruiken om het jaarlijkse exploitatie rond te krijgen.

Noem 1 haalbare scenario mbt Dellewal?
Helaas kan er geen scenario opgenoemd worden. De nieuwe rentepercentage moet nog verwerkt worden en door de raad. Waarschijnlijk gaan de effecten van de rentepercentage in de scenario's verwerkt worden.

 


Geplaatst

in

door

Tags: