Bestemmingsplan uitbreiding Hema

Tijdens de laatste commissievergadering is o.a. ingesproken over de uitbreiding bestemmingsplan Hema.

 

Voor ons ligt het gemeenteblad met het voorstel om in te stemmen 1 met de inhoud van het Ontwerpbestemmingsplan West-Terschelling-Torenstraat 43.
2. Medewerking te verlenen aan het starten van een bestemmingsplanprocedure om de uitbreiding van de HEMA mogelijk te maken.
PBT wil daar het volgende iets over zeggen.
PBT is verheugd om te mogen vernemen dat nu eindelijk na een lange tijd dit plan op de agenda is komen te staan en wil hierbij het college en de organisatie bedanken voor het voorwerk en medewerking wat is gedaan. En dat er wordt begonnen om het plan van de HEMA om de winkel te willen uitbreiden te gaan behandelen in de raad. Allereerst moet even gezegd worden dat het besluit op de woningontrekking niet bij de stukken aanwezig was. Maar misschien kunnen we dat alsnog even krijgen. Of moet dit besluit nog genomen worden, dit is bij onze fractie en achterban niet helemaal duidelijk. ( staat op raad digitaal een beetje verwarrend, daar staat nl, bijlage 6 besluit B en W ontrekkingsvergunning pdf )
Alles overwegende vind PBT het een goed inpasbaar plan, een verrijking voor het winkelend publiek en het behouden van de HEMA op Terschelling met de daarbij  een groot aantal behouden arbeidsplaatsen en eventueel uitbreiding daarvan.
PBT vind het ook goed dat er maar maximaal een wooneenheid opgeofferd wordt de onderste woning dus en de bovenwoning wordt behouden. Verder heeft PBT nog wel een vraag over de woningontrekking. Is er ook een afkoopsom af gesproken over de woningontrekking of moet dat nog, zo ja, hoe hoog is die dan ?  PBT vind het niet terecht dat er daar dan een hoop geld voor betaald moet worden. Want gezien de situatie van de onderwoning kun je niet zeggen dat het een volwaardige woning betreft.
Verder hoopt PBT dat dit plan voortvarend met de daarvoor bestemde procedures opgestart en afgehandeld kan worden.


Geplaatst

in

door

Tags: