PBT pleidooi voor Strandpaviljoen De Walvis.

COMMISSIEVERGADERING DINSDAG 6 OKTOBER 2015.  19.30 UUR.

UITBREIDING STRANDPAVILJOEN DE WALVIS.

VOOR ONS LIGT HET GEMEENTEBLAD MET HET VOORSTEL OM MEDEWERKING TE VERLENEN AAN HET STARTEN VAN EEN PLANOLOGISCHE PROCEDURE TEN BEHOEVE VAN UITBREIDING VAN STRANDPAVILJOEN DE WALVIS MITS :
• DE TOTALE OPPERVLAKTE VAN HET GEBOUW ( INCLUSIEF EVENTUELE SERRE ) NIET GROTER WORDT DAN 350 M2.
• DE TOTALE OPPERVLAKTE VAN GEBOUW EN TERRAS ( INCLUSIEF SERRE ) VAN HET STRANDPAVILJOEN NIET GROTER WORDT DAN 700 M2.
De uitbreiding van paviljoen De Walvis kent al een zeer lange voorgeschiedenis, PBT is dan ook zeer verheugd om te vernemen dat dit dossier nu op de agenda staat, en een kans ziet om dit dossier nu eens vlot te kunnen gaan trekken.
Paviljoen De Walvis heeft een sterke meerwaarde voor het Terschellinger toeristisch product. De Walvis wordt in de vakliteratuur en door de gasten als bijzonder aangemerkt. En om die gasten te houden hier op ons mooie eiland Terschelling zullen wij mee moeten gaan met de tijd, d.w.z. moderniseren en opnieuw investeren.
Waarom wil Paviljoen De Walvis verbouwen en uitbreiden, wel, ten eerste om te voldoen aan de Arbowet en energiegebruik. Ook om een betere aan en afvoer van goederen te hebben, en een inpandig gescheiden vuilsysteem aan te leggen. Verder wil men een betere toegankelijkheid voor invaliden creëren en een invalidentoilet maken. De uitbreiding is ook bedoeld om een betere werk kwaliteit te kunnen krijgen voor de werknemers. Verder kunnen we stellen dat de uitbereiding niet is bedoeld om meer gasten te kunnen ontvangen, maar uitsluitend bedoeld is om aan de wettelijke eisen te voldoen en aan de gemeentelijk wens minder bevoorradingsverkeer naar de walvis te hebben.
Nu is de Walvis deze dure investering te doen, maar moet deze gewenste extra ruimte van zijn verkoopruimte afhalen, of te wel omzet inleveren? Dat is toch niet reëel?
PBT vraagt zich af waarom die 700 m2 zo heilig is? Is dit vastgelegd in een verordening of is dit slechts een ambtelijke aanname als maximaal toelaatbaar? Elke horecazaak mag 20% aan bouwvlak uitbreiden, waarom dan de walvis niet? Het gebouwde oppervlak is nu 450 en mag dus 90m2 uitgebreid worden. Vallen we nu over 10m2 terwijl de openbare toiletvoorziening beduidend verbeterd wordt? PBT hoort graag het antwoord van het college en de eventuele verordening waarin die max van 700m2 staat.
Tot slot: het is toch grond van SBB en die heeft geen bezwaar. Dus wat is de moeilijkheid nu?


Geplaatst

in

door