PBT vraagt uitstel voor Stichting Baai dellewal

Plaatselijk Belang Terschelling

Datum 21 juli 2015

 

PBT vraagt uitstel voor Stichting Baai Dellewal

 

In een radio-interview met Omrop Fryslan heeft  wethouder Teun de Jong aangegeven, dat B&W van Terschelling m.b.t. de locatie Dellewal de regie weer in eigen hand moeten nemen en de opdracht van de Gemeenteraad moet volgen. Dit betekent dat B&W moeten onderzoeken of het mogelijk is d.m.v. woningbouw in het duurdere segment financiering te verkrijgen voor het bedrag van € 2,3 miljoen, waarvoor de aankoop van de voormalige dancing Dellewal in de boeken staat.

 

De Stichting Baai Dellewal, die tot 1 juli jl. de tijd had gekregen via crowdfunding en subsidieverwerving de mogelijkheid te creëren de locatie Dellewal aan te kopen en zo bebouwing te voorkomen, voelt zich nu buitenspel gezet.

 

De vraag is nu waarom B&W van Terschelling zo vasthouden aan de datum 1 juli 2015.

Immers  op instigatie van. Harry Westers heeft Westcord beslag laten leggen op het terrein van de voormalige dancing. Wethouder de Jong geeft in het radio-interview aan dat er pas in de loop van het volgende jaar duidelijkheid komt inzake deze beslaglegging.

 

PBT bepleit daarom  de Stichting Baai Dellewal nog 3-6 maanden uitstel te verlenen, waarna duidelijk moet worden wie welke plannen heeft en hoe de financiering er uit moet zien, dus ook plannen van de Gemeente Terschelling dienen hierin betrokken te worden.

Mogelijk kan dit uitstel tot compromisvoorstellen leiden, waarna definitieve besluiten kunnen worden genomen omtrent dit unieke stuk natuurgebied dat voor altijd beeldbepalend moet zijn  voor Terschelling.

 


Geplaatst

in

door

Tags: