Gemeentelijke klachtenregeling wordt aan de laars gelapt.

Bericht aan alle Eilanders.
Trouwe lezers weten dat ons raadslid Gossen Bos om redenen die serieus genoeg zijn inmiddels vier officiële klachten heeft ingediend bij de raad.
De raad als bestuursorgaan is verplicht die klachten af te handelen niet alleen op basis van de eigen gemeentelijke klachtenregeling maar ook omdat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) hiertoe verplicht. Elke bij een bestuursorgaan van de overheid ingediende klacht dient volgens in de Awb. vastgelegde procedure te worden afgehandeld.
De verplichting tot afhandeling ligt altijd vast, de uitkomst van een onderzoek naar klachten natuurlijk niet. De meerderheid van de Terschellinger gemeenteraad bestaat het om willens en wetens niet alleen haar eigen klachtenregeling maar ook de wet in deze zaak aan haar laars te lappen.
Een brief hierover aan de raad is door de coalitiepartijen in de raadsvergadering van 23 juni jl weggestemd. Men kiest er openlijk voor om ziende blind en horende doof te willen zijn. De meerderheid van de raad stelt zichzelf door haar hardnekkige houding ook op boven de wet, een beschamend voorbeeld voor de burger die aan alle kanten niet alleen geacht wordt de wet te kennen maar die – terecht – ook nog te houden.
Plaatselijk Belang Terschelling ziet de hier gedemonstreerde bestuurlijke mentaliteit als in strijd met het eilander belang en meent u dit alles niet te mogen onthouden. Belangstellenden kunnen de geluidsweergave van de raadsvergadering van 23 juni jl afluisteren op de gemeentesite.

De gehele fractie van Plaatselijk Belang Terschelling.
 


Geplaatst

in

door

Tags: