Toeristen moeten geen melkkoe zijn .

TOERISTEN MOETEN GEEN MELKKOE ZIJN.

 

Afgelopen dinsdag werd in de gemeenteraadsvergadering het Verslag Jaarrekening 2014 behandeld. Plaatselijk Belang Terschelling raadslid Grytsje Kootstra heeft financien in haar portefeuille en zij heeft namens onze partij dit onderwerp voor het voetlicht gebracht.

Een belangrijk punt dat het college van B&W voorstelde was om een overschot aan toeristenbelasting toe te voegen aan de algemene reserve. Daar zijn wij als PBT faliekant op tegen. Immers, 1 van de uitgangspunten van het heffen van doelbelastingen is dat de opbrengst ook voor dat betreffende doel aangewend wordt. Zo behoort wegenbelasting voor de wegen aangewend te worden, rioolbelasting voor de riolering etc. Het toeristisch product is enorm belangrijk voor het eiland. Toeristen moeten niet het gevoel krijgen dat ze een melkkoe zijn. Daarom behoort de toeristenbelasting ten gunste van toerisme en recreatie te worden aangewend.

We hebben dit bij de behandeling van de Jaarrekening 2014 in de commissievergadering al besproken en daarin aangekondigd dat wij een amendement in zouden dienen over het overschot toeristenbelasting.

In de Jaarrekening 2014 stond dat het overschot van de toeristenbelasting, in tegenstelling tot bestaand beleid, aan de algemene reserve zou worden toegevoegd. 

Waarom? Als 1 van de weinige gemeentes in Nederland hebben wij namenlijk een transparent beleid wat betreft het allokeren van de belastingcentjes die wij van de toeristen krijgen. Dit is een paar jaar geleden ook door de gemeenteraad (middels een nota en besluit) vastgesteld.  

Wij bij PBT vinden het dus heel belangrijk dat het overschot van de toeristenbelasting naar de reserve Recreatie gaat zoals dat bepaald is in de nota Reserves en Voorzieningen 2012-2016.

Daarom hebben wij samen met de griffier een amendment opgesteld en deze (zoals onlangs in het presidium was afgesproken) keurig 24 uur van tevoren verspreid onder alle raadsleden. Wij waren de enige partij die een amendement wilde in dienen bij de jaarrekening. Hierdoor mochten wij, toen we bij dit punt waren gekomen in de raadsvergadering, als eerste spreken en hebben wij ons amendement voorgelezen en hierbij een toelichting gegeven. 

Grytsje was amper uitgesproken of er werd gelijk een schorsing aangevraagd door de VVD/PVDA/CDA. Beetje vreemd omdat het amendement van te voren was aangekondigd en 24 uur van te voren was verspreid en er daardoor geen verassingen waren voor de overige raadsleden!

De verrassing kwam wel van de coalitiepartijen zelf toen ze 10 minuten later terug kwamen met een tweede, eigen amendement. Dit 2e amendement was eigenlijk boekhoudkundig gezien hetzelfde als wat er in het amendement van PBT staat, met het grote verschil dat ons (1e) amendement transparanter naar onze badgasten toe is. 

Erg flauw wat de PVDA/CDA/VVD hier uithaalde. De coalitiepartijen laadden hiermee de verdenking op zich dat zij hun amendement al gewoon klaar hadden liggen. Leden van PBT op de publieke tribune konden zich niet aan de indruk onttrekken dat de coalitiepartijen een doorzichtig politiek spelletje speelden. Het was net of de coalitiepartijen uit principe niet met PBT wilde meegaan en zelf de eer wilden opstrijken. En dat vinden wij als PBT enorm kinderachtig!

Maar het goede nieuws is dat PBT op een dusdanige constructieve manier oppositie heeft gevoerd dat de coalitie niets anders kon doen dan datgene wat PBT graag wou: namelijk dat de toeristenbelasting daadwerkelijk aan het toeristisch product besteed wordt!  

Wij hopen dat de coalitiepartijen nog heel vaak een verbeterbaar B&W voorstel zullen amenderen op voorstel van PLAATSELIJK BELANG TERSCHELLING.

 


Geplaatst

in

door

Tags: