Jaarrekening 2014

Namens ons raadslid Grytsje Kootstra zijn de volgende punten naar voren gebracht .

 

Jaarrekening 2014

Allereerst willen wij de medewerkers van de financiële afdeling bedanken voor alle informatie medewerking en beantwoording van de technische vragen. Door verzoeken van verschillende raadsleden is geprobeerd de jaarrekening simpeler en beter leesbaar te maken. Helaas is het hierdoor erg moeilijk om de jaarrekeningen met voorgaande jaren te vergelijken.
Desalniettemin hebben wij 9 punten uit de jaarrekening die wij graag wil bespreken.

Punt 1 Accountants verklaring
De accountant controleert de gemeente 2x  (interim en einde jaars controle) en zeer belangrijk is de risico-analyse (welke risico's zijn er in de bedrijfsvoering te verwachten). Er komt een goedkeuring als de fouten kleiner dan 1% (€215.000,-) en onzekerheden kleiner dan 3% (€645.000,-) zijn. Wij vragen ons af of wij die controle verordening (met daarin het normenkader) niet eens moeten worden herzien. Deze is namelijk sinds 2009 niet veranderd.

Punt 2
Een van de belangrijkste zaken van deze jaarrekening is dat de onkosten van de organisatie uit de hand zijn gelopen. Vooral wat personele kosten betreft. Terschelling heeft zijn personele kosten begroot op ongeveer 85 fte. Indien 100 personen, deels in deeltijdbanen, samen 70 fte bezetten, dan heb je een budget van 15fte voor inhuur externen.
Graag zou ik hier een berekening van willen zien, mede doordat nieuw personeel standaard via een intermediair worden ingezet. Hier is toen voor gekozen om flexibeler met personeel om te gaan maar de kosten hiervan zijn ook hoger. Wij zouden hier graag een discusie in de raad hierover willen voeren.

Punt 3 Reserve budgetoverschrijding
U wilt een reserve budgetoverschrijding gaan instellen, alleen stelt de notie nota en reserves dat er wel enige kenmerken moeten worden beschreven alvorens de raad dit kan benoemen namelijk:
Het doel
De looptijd
Budgethouder
De wijze van toevoegingen en onttrekkingen
Het benodigde saldo
De rente

Als u dat voor de volgende raadsvergadering aangeeft, werkt u volgens de betreffende notitie.

Punt 4
Wat wij echt niet vinden kunnen is dat de raad te laat is ingelicht betreffende 2 posten €34.000,- en €84.000,-. Foei foei!! Hoe vaak doet u dat eigenlijk, invullen en pas achteraf de raad om toestemming vragen? Dit is namelijk HET heikele punt in het beruchte dossier!!

Punt 5 Klokkenluidersdossier
Het hoge woord is eruit. Een paar vragen van PBT en het gemeentehuisje is in paniek. totale kosten: €40.290,07    BELACHELIJK!!!!
Is er niemand in onze organisatie die mans genoeg is om gegevens op te duikelen? Daar hebben wij toch de advocaten van Stibbe niet bij nodig? U wilt geen onafhankelijk onderzoek en noemt als reden dat hier geen budget voor is. Voor die €40.000 hadden wij meerdere onafhankelijke onderzoeken kunnen doen. De raadsleden van VVD CDA EN PVDA mogen zich hier niet langer achter verschuilen. Een paar vragen, €40.000 en dan komen de kosten van 2015 hier nog bij. Stop hiermee en laat de teller niet meer verder oplopen. Doe een onafhankelijk onderzoek, wees transparant,dan heeft de bevolking eindelijk antwoorden.

Punt 6 Oude Duinweg 7
Nog z'n dossier is de Oude Duinweg 7. Hoe kan het dat een paar eenvoudige schriftelijke vragen gesteld door een raadslid door een advocatenkantoor moeten worden behandeld?  Vinden jullie het terecht dat de gemeenschap 17.000 euro aan juridische kosten moet betalen? Wij mogen toch aannemen dat er iemand op het gemeentehuis bij machte moet zijn om antwoord te geven op de vraag wat er nu wel en wat er nu niet goed gegaan is op de oude duinweg? Wij nemen aan dat U als college voldoende vertouwen hebt in het zittende ambtelijke apparaat en dat het  voor het beantwoorden van zo'n eenvoudige vraag geen juridische bijstand nodig heeft van €17.000,-!

Punt 7 Haven
Er wordt hier gesteld dat de laatste onroerend goederen pas over gedragen kunnen worden nadat er een definitieve oplossing is van het veerdienstdossier. Voor ons onbegrijpelijk omdat deze zaak al in 2006, voor de komst van EVT speelde. We zijn het daarom ook eens met de PVDA dat wij weleens dieper in deze kwestie willen duiken.

Punt 8 Natuur en Milieu
Er zijn minder duurzaamheidsdoelen gerealiseerd door langdurige ziekte.
Maar welke doelen had u dan willen bereiken? Dit is toch geen excuus om te stellen dat wij de streefdatum 2020 niet gaan halen?

Punt 9 Toeristenbelasting
Het saldo van €105.162,- wordt toegevoegd aan de Algemene Reserves, terwijl het al jaren bestaande beleid is dat dit naar de Reserves Recreatie moet gaan. Volgens de Nota Reserves en Voorzieningen 2012-2016 is dat bepaald, waarom gaat dit college daar nu ineens van afwijken? Wij zijn juist trots dat wij, als een van de weinige gemeenten in Nederland, een lijst heeft die de bestedingen van de toeristenbelasting verantwoord. De landelijke weerstand tegen toeristenbelasting is sterk en als u het overschot naar algemene reserves laat gaan geeft u voer aan die frustraties. Daarom gaan wij in de volgende raadsvergadering een amendement tegen dit voorstel van u indienen.
 


Geplaatst

in

door

Tags: