Openbare fractie vergadering 03-04-2015

Plaatselijk Belang Terschelling

Voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling

 

 

Uitnodiging voor de openbare fractievergadering

op vrijdag 3 april `t Wapen van Terschelling te Midsland.

 Aanvang: 20.00 uur

 

Agenda:

  1. Waarom geen agenda voor de commissievergadering van a.s. dinsdag? Wat is reden van cancelen.
  2. Evaluatie eerste raadsjaar na de verkiezingen van 2014: presentatie van Guus Schweigman aan de hand van het verkiezingsprogramma.
  3. Hoe staat het met de regeling betreffende de steunfactieleden
  4. Hoe PBT onder de aandacht van de burgers brengen
  5. Ontwikkelvisie Deze wordt geschreven door experts van de wal; deze houden  3x  een presentatie. Kosten: € 200.000. Eventuele toelichting van fractieleden.Hoe kan PBT hier zijn plaatselijke kennis invoegen.
  6. Onderwerpen die reeds lang aan de orde zijn:

  ●   (woon)vestigingsbeleid in relatie tot koopprijs woonhuizen

  ●   West: haven: extra aanlegbrug (nu al enkel dagen het passagiersdeel stuk)

   ●    West: haven: trappen aan de kade dienen te worden aangepast/vernieuwd. 

         Bij calamiteiten en zwemmers kan men daar geen gebruik van maken zonder zich open te halen aan de aangroei.

              ●   West: begraafplaats: aanwezige strooiveldje kan deze naam nauwelijks dragen,kan groter en beter.

              ●   West: parkeerbeleid Oud-West

  ●   Hoorn: Invullocaties zouden bestaan, maar bestaan toch al weer niet:

        Dirk Mier de dupe van deze ondoorzichtige problematiek?

             ●   Hoorn, AVV-terrein onderhoud:

                 gemeente wil zich volgens de begrotingsplannen voor 2015 onttrekken aan het onderhoud van het sportveld,

                 echter er is € 30.000 over   in de begroting van het beleidsplan Groenvoorziening

  1.   Rondvraag.

Geplaatst

in

door

Tags: