Klokkenluider Volkskrant adject.

Gemeente Terschelling: 'Volkskrant abject'

Redactieblog 'Beschamend en abject', noemt het gemeentebestuur van Terschelling de berichtgeving van de Volkskrant over een klokkenluider op Terschelling.

 

De klokkenluider, een accountant, maakte melding van een boekhoudschandaal en waarschuwde voor financiële problemen rond een ambitieuze reorganisatie.

De gemeente betaalde hem vervolgens 155 duizend euro om op te stappen.

Zie onze berichtgeving http://www.volkskrant.nl/binnenland/terschelling-legt-klokkenluider-met-fikse-som-geld-het-zwijgen-op~a3875086/ en http://www.volkskrant.nl/binnenland/groeten-van-terschelling-toneel-van-een-schimmig-politiek-spel~a3875087/.

Voorafgaand aan publicatie in deze krant weigerde de gemeente Terschelling op veel van onze bevindingen te reageren. Zoals een woordvoerder zei: 'De zaak is voor ons afgedaan.'
1842 woorden
Terschelling Terschelling © ANP

Nu de reconstructie in de Volkskrant is verschenen, reageert de gemeente wel, in een uitvoerig communiqué van 1842 woorden (bijna vier A4) op de gemeentelijke website. De gemeente 'neemt afstand' van berichtgeving in deze krant. De artikelen zijn vooral 'zeer onterecht' richting Rob Bats (VVD), de voormalige burgemeester van het eiland.

Zoals de gemeente het verwoordt in haar officiële persbericht: 'Rob Bats wordt nu door 'de Volkskrant' op oneigenlijke gronden en volkomen onterecht feitelijk gewoon neergesabeld.

Wij distantiëren ons van de beweringen van de krant en wij kunnen dit niet laten passeren!'

De gemeente verwijt de Volkskrant veel 'feitelijke onjuistheden'.

Deze zijn echter allemaal te weerleggen met verwijzing naar interne of openbare gemeentelijke stukken. Hieronder hebben we de belangrijkste vijf voor u op een rijtje gezet.
1.Gemeente: 'De weergave in de Volkskrant dat de melding van de klokkenluider werd gezien als 'directe aanval ' op de directie en aanleiding zou zijn tot het beëindigen van het dienstverband is pertinent onjuist.'© .

 

Uitleg: deze brief van de gemeente, gedateerd 24 juni 2014, beschrijft waarom de klokkenluider met buitengewoon verlof is gestuurd. Punt 10: zijn kritiek over de slechte financiële onderbouwing van een reorganisatie werd gezien als een 'directe aanval' op de directie.

2.Gemeente: 'Er was geen sprake van dat onderzoekers beperkingen werden opgelegd om zaken te verdoezelen. Het is gebruikelijk dat vooraf de kaders worden gesteld waarbinnen een onderzoek plaatsvindt.'© .

 

Uitleg: dit schrijft onderzoeksbureau Ipa-Acon advies zelf over de omstandigheden van het onderzoek. Overigens: de krant schrijft niet dat de onderzoekers beperkingen zijn opgelegd om zaken te verdoezelen. Wel dat hen beperkingen zijn opgelegd wegens de noodzaak tot 'absolute geheimhouding'.

3.Gemeente: ''De Volkskrant' geeft aan dat het geraamde tekort op de begroting van 2013 slechts met een truc zou zijn weg te werken. Gelet op het vorenstaande kunnen we deze bewering slechts als onzinnig kwalificeren.

Zo werkt het niet bij gemeentelijke organisaties en (zeker) dus ook niet bij de gemeente Terschelling.'© .

 

 

Uitleg: in deze brief van de klokkenluider, gericht aan Rob Bats, binnengekomen op 28 april 2014,  legt de klokkenluider uit hoe hij omging met het tekort dat hij signaleerde in de zomer van 2012.

4.Gemeente: 'De Volkskrant schrijft dat niet is uit te sluiten dat er is geschoven in de begroting om een tekort weg te werken. Dat is onjuist!'© .

Uitleg: dat niet is uit te sluiten dat er geschoven is in de begroting, constateren de onderzoekers van bureau Ipa-Acon.

5.Gemeente: 'De Volkskrant rept verder nog over een evaluatie die onlangs in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden en waaruit zou blijken dat er inderdaad een tekort is ontstaan door de reorganisatie. Dit is volstrekt onjuist.'

Uitleg: de desbetreffende evaluatie is hier http://www.terschelling.nl/document.php?m=25&fileid=21677&f=f8d4c23769d2e8a300da065fe2ad41b4&attachment=0&a=895na te lezen, het citaat staat op pagina 3.

Tegelijk met de publicatie van het persbericht maakte Terschelling bekend dat zij een onderzoek start.http://www.volkskrant.nl/binnenland/terschelling-onderzoekt-lek-in-ontslagzaak~a3877608/

Niet naar de toedracht van de klokkenluidersaffaire. Wel naar het 'lek' richting de Volkskrant.


Geplaatst

in

door

Tags: