Klokkenluider

Malversaties gaan gewoon door op Terschelling
Plaatselijk Belang Terschelling is boos op burgemeester Bats, het college en de coalitiepartijen, omdat er helemaal geen schoon schip wordt  gemaakt. Was het maar waar. In tegendeel zelfs, omdat zij onder de mom van z.g. democratisch besluit het dossier klokkenluider heeft afgesloten (klokkenluider is met zwijggeld vertrokken van het eiland), begraven (geen discussie meer mogelijk) en er een bult zand op gelegd (algehele geheimhouding). Niemand van de organisatie wil er nog maar iets over zeggen, want wie dat doet staat op straat. En dan durft  burgemeester Bats te stellen:  “een diepgravend onderzoek heeft plaatsgevonden” en “er is hier niets aan de hand en Terschelling is boven alle twijfel verheven.”! Hoe gek moet het worden?
Nu de bevolking en PBT weten wel beter. De accountant twijfelt immers zelf aan de kwaliteit van zijn onderzoek, op alles rond dit dossier ( ook de tegenargumenten van PBT !) ligt geheimhouding  en ondanks de serieuze interne klokkenluidermelding van een leidinggevende ambtenaar is er dus  niets degelijks onderzocht. En dus gaat de werkwijze van de organisatie op de zelfde voet verder.  Daarmee denkt de burgemeester, het college en de coalitiepartijen mee weg te komen op Terschelling!
Nou dan kennen ze PBT nog niet. Want gesteund door vele adhesie betuigingen van de bevolking heeft PBT de zaak voorgelegd aan de Commissaris van de Koning Fryslan (weigerde actie te ondernemen) en aan de onderzoeksraad integriteit overheid ( weigerde actie i.v.m. geen verzoek van ambtenaren maar raadsleden). Dus was PBT genoodzaakt het hoger op te zoeken en de zaak nu aangemeld bij minister Plasterk van Binnenlandse  Zaken ( waar de gemeenten ondervallen) en bij de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse zaken in Den Haag (die de minister moeten controleren) .
PBT heeft groeiende twijfel over de juiste gang van zaken op het gemeentehuis. Meerdere (oud)ambtenaren hebben zich gemeld bij PBT en gemeld dat er wel degelijk wat aan de hand is en nog gaande is!  Alleen willen ze hun baan niet riskeren. Tot nu toe zijn alle medewerkers met enig bezwaar richting directie direct ontslagen!  Wat vaak resulteert in gedwongen verhuizing naar de wal. Alleen bij een gedegen onderzoek zijn ze bereid onder ede te verklaren wat er werkelijk aan de hand is. Dat alleen al zegt toch al genoeg!
PBT is diep teleurgesteld in interim burgemeester Bats, want vorig jaar binnenkomend met “geen seniorenoverleg meer, alles in de openheid en transparant naar de bevolking” vertrekt hij nu met meerdere zaken onder geheimhouding. Zelfs naar de Raad toe, want in de laatste commissievergadering weigerde hij het collegeadvies van de ambtenaren over het FUMO dossier aan PBT ter inzage te geven. PBT is dus blij dat de burgemeester Bats vertrekt en geeft graag het vertrouwen in de nieuwe en benoemde burgemeester Wassink. Als oud-wethouder financiën moet hij deze zaak snel kunnen openbaren en alle twijfel wegnemen.
De coalitiepartijen onder aanvoering van PvdA fractievoorzitter Christa Oosterbaan zijn boos op PBT omdat wij geen bewijzen aandragen. Kan ook niet, want elk bewijs dat door PBT wordt aangedragen, wordt direct onder geheimhouding geplaatst en onder dwang van gevangenisstraf bij openbaarmaking onder de mat geveegd. PvdA speelt in dit hele dossier ook een bijzondere rol omdat hun wethouder Teun de Jong als enig coalitielid in beide colleges heeft gezeten, maar ook plaatsvervangend burgemeester was tussen  burgemeester Visser en interim burgemeester Bats.
Structurele misleiding van de Raad door het college ( zowel oude als nieuwe) is een doodzonde en kan niet worden geaccepteerd! Er moet dus iets gebeuren en alleen een raadsonderzoek is voor PBT niet meer wenselijk gezien de heftige ontkenning van wanpraktijken door de coalitiepartijen. Een Bing ( Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) onderzoek is nu nog de enigste oplossing naar mening van Plaatselijk Belang Terschelling.
 


Geplaatst

in

door

Tags: