Algemene jaarvergadering 20 dec. 2014

Tijdens de Alg. Ledenvergadering van Plaatselijk Belang Terschelling hebben 2 onderwerpen de gemoederen flink bezig gehouden. Allereerst werden de notulen en jaarverslag goedgekeurd, vervolgens het financieel gedeelte. PBT heeft een gezonde financiële ondergrond en iedereen mag het inzien, geen geheim hierover want wij weten dat alles klopt, dat is ergens anders blijkbaar niet het geval. De huidige voorzitter werd herbenoemd en een huishoudelijk reglement werd unaniem aangenomen. Dit alles is te lezen op onze website.
Het eerste onderwerp wat de gemoederen bezig hield, was de gasboring/exploitatie. Men was unaniem van mening dat de klankboard groep niet gekozen mag worden door de voorzitter van deze groep aangezien deze maar één belang heeft, zoveel mogelijk gas op pompen. “de slager keurt zijn eigen vlees”. Welk standpunt heeft PBT hierin. Wij zijn niet gelukkig met deze ontwikkeling maar willen allereerst veel meer informatie over deze materie. Nr. 2 was de geheimhouding. Het publiek is het behoorlijk zat, dat deze burgemeester zoveel dingen onder het bordje geheimhouding zet, dan hoef je er natuurlijk geen discussie over te hebben, maar de helderheid is in deze ver te zoeken. Transparantie was de hoofdmoot van deze coalitie, zal door de harde wind wel weggewaaid zijn. Het gemeentehuis is een vesting geworden. PBT wil zo spoedig mogelijk een gesprek met de nieuwe burgemeester, een zgn. voeten op tafel gesprek, gewoon ter kennismaking en hopen dat deze burgemeester een betere sfeer brengt in het politieke leven op Terschelling

Hierbij een kort overzicht geven van het afgelopen jaar. Na de verkiezingen bleek dat wij toch goede resultaten hadden gehaald dus vol goede moed gingen we de gesprekken in maar al tijdens het eerste gesprek met de PvdA werd ons duidelijk gemaakt dat zij niet met ons wilde samenwerken. wij zouden te veel ambitie hebben. En dat ondanks dat zij in hun verkiezingsprogramma hadden staan dat we allemaal respectvol met elkaar om moesten gaan werden we binnen 5 minuten weer buiten de deur gezet

Maar vol goede moed zijn we begonnen als oppositie. Dat PB het in de gemeenteraad niet altijd gemakkelijk heeft is duidelijk vaak worden moties of amendementen van ons zonder meer van tafel geveegd. De laatste tijd gebeurt het bijna met regelmaat dat onze raadsleden het woord wordt ontnomen. Gelukkig hebben we raadsleden die zich niet gauw monddood laten maken en zich ondanks alle tegenslag volop blijven inzetten. Plaatselijk belang staat duidelijk voor transparantie en openheid van zaken.
Met dat gegeven hoog in het vaandel hebben we al vaak de krant gehaald bijvoorbeeld toen onze fractievoorzitter de heer Schweigman  bij de officier van justitie moest komen om uit te leggen of hij nu wel of niet gelekt had omdat hij zaken en onderwerpen met zijn plaatsvervanger had doorgenomen.
Met betrekking van het nu spelende dossier door burg. bats het klokkenluidersdossier genoemd hebben wij de nodige tegenslag en weinig medewerking van de andere raadsleden gekregen. Plaatselijk belang is van mening dat dit in alle openheid en transparantie besproken moet kunnen worden. Helaas weigeren de andere raadsleden tot nu toe en door al deze tegenslag en slechte medewerking heeft onze fractie om een openbare vergadering gevraagd die tot op heden nog niet wordt gegund. Door dat feit zijn wij nu van plan om een vraag bij de onderzoeks raad neer te leggen.
Toch hebben we dit jaar ook zeer goede dingen bereikt. Dankzij het aanblijven dringen op het recht voor een tweede inspreek ronde voor burgers hebben wij dit ook kunnen realiseren tevens werd een motie van plaatselijk belang aangenomen betreffende de campus. Ook dankzij de inzet van plaatselijk belang is besloten dat het museum CNL langer open zal blijven. Uiteraard vind PB het belangrijk dat tradities door kunnen blijven gaan ondanks de vele regelgeving. Denk Bijvoorbeeld aan het ringsteken achter de dijk bij Lies mede dankzij de inzet van onze raadsleden heeft dat toch doorgang kunnen vinden.

.Vanuit het bestuur is er een klankbordgroep opgericht daar kan een ieder zich voor opgeven om zodoende te proberen onze raadsleden te steunen in hun raadswerk. Veel van onze leden hebben grote kennis van verschillende zaken, denk bijv. Aan haven natuur toerisme zorg veiligheid verkeer enz. , als zij deze kennis delen met onze raadsleden zou dat geweldig zijn.

Kort geleden is er door het bestuur een seminar georganiseerd voor de fractie bestuur en geïnteresseerden. Er werd door een twintig tal mensen aan deel genomen.
Vele zaken werden behandeld o.a. Hoe en waar een motie of amendement wat zijn je rechten en plichten als raadslid. Hoe stel ik mij op in een gesprek. welke punten zijn belangrijk om te vermelden in een pleidooi. Spreken in het openbaar waar moet je dan op letten? Het was een leerzame dag die door allen zeer werd gewaardeerd. Dit seminar werd gehouden op de Riepel van Harry en Margreet Stoop een super locatie met een zeer goede verzorging. Wij zijn van plan om met deze leerzame seminars door te gaan, wij houden u op de hoogte dus wellicht kunt u zich voor een volgende keer ook eens opgeven.

 


Geplaatst

in

door

Tags: