Bestuursrapportage januari t/m augustus.

Door ons raadslid Mevr G Kootstra is onderstaande ingebracht tijdens commissievergadering van 4 november j.l.

Commisievergadering 4 november

Punt 7 1e Bestuursrapportage januari t/m augustus 2014

voorzitter, allereerst bedankt voor deze bestuursrapportage !!

Alleen vinden wij bij PBT het jammer dat het weer een cijferverhaal is geworden. Mede omdat wij net de begroting 2015 en de begrotingswijziging 2014 hebben behandelt hadden wij eerder een tekstueel stuk verwacht. Dus een voortgangsrapportage.

Wat wij liever hadden gezien is dat u bijvoorbeeld inzage gaf in de eventuele ontwikkelingen van zaken die de afgelopen tijd de gemoederen op dit eiland heeft bezig gehouden.

Zoals: het Dellewal gebeuren, wat is er tot nu toe gebeurd, wat zijn de vooruitzichten, enig idee wanneer er een oplossing komt.

Hoe staat het met de bouw van het nieuwe internaat, zijn er ontwikkelingen en gaat de bouw überhaupt wel door?

Wat zijn de laatste ontwikkelingen van de tonnenloods, wat heeft U de afgelopen 8 maanden gedaan en wat zijn de resultaten en vooruitzichten?

En wat is de stand van zaken van het B&Y terrein?

Zo zullen er vast wel meer dingen zijn die van belang kunnen zijn in een bestuursrapportage. Inmiddels is er bij de mededelingen al antwoord gegeven op de vraag over de campus. Daarom graag antwoorden op de overige vragen en willen wij graag bij de volgende voortgangsrapportages op te hoogte gehouden worden van de eventuele ontwikkelingen.
Zo willen wij graag zien hoe u omgaat met de sluiting van het CNL
En willen wij geïnformeerd blijven over de privatisering van het zwembad. Wij beginnen ons hierover een beetje zorgen te maken en willen graag dat het zwembad open blijft. Daarom hebben wij vorige week ook tegen het voorstel van de PVDA,VVD,CDA gestemd voor verhoging bijdrage zwembad naar €125.000,-  Wij denken namelijk dat dit niet genoeg zal zijn.

Over het verzuim: er was een prachtig grafiekje in de stukken en  konden we heel gemakkelijk het verzuim vergelijken met voorgaande jaren. Daarin is 2014 wel een grotere piek te zien dan voorgaande jaren. Gelukkig blijkt dit incidenteel te zijn door een paar langdurige zieken.

Tot zover


Geplaatst

in

door

Tags: