Antwoord op vraag openbare raadsvergadering

Met enige verbijstering heeft onze fractie deze brief ontvangen van burgemeester Bats, m.b.t. het aanvragen van een openbare raadsvergadering.

Voorlopig commentaar, op de brief van de Gemeente Terschelling, 17 november 2014.

Op deze wijze wordt onze fractie ten onrechte met een onterechte kluit in het riet gestuurd, kennelijk om maar te voorkomen dat er over deze zaken een openbaar debat komt waarvan de eilanders kunnen kennis nemen. De argumentatie in deze brief is gezocht, en niet ter zake doende Artikel 23 van de Gemeentewet is hier helemaal niet aan de orde.
Wij hebben op grond van Artikel 17 van de Gemeentewet gewoon terecht om een extra raadsvergadering gevraagd, en men is verplicht om die zonder daarover moeilijkheden te veroorzaken gewoon uit te schrijven op korte termijn.
Zo hoort het te gaan in een normaal functionerende democratisch systeem.
PLB gaat hier ernstig op reageren en zal opnieuw eisen dat op korte termijn alsnog conform Artikel 17 Gemeentewet een extra raadsvergadering wordt uitgeschreven.
De voorzitter van de raad zijnde de burgemeester is daar voor verantwoordelijk.
Als deze de wet niet uitvoert dan zullen wij hem in gebreke stellen.
Het heeft ons overigens hoogst verbaasd dat de Burgemeester meent hier namens de Gemeenteraad te kunnen spreken.

Fractie, Plaatselijk Belang Terschelling.
 


Geplaatst

in

door

Tags: