Klokkenluiderdossier

Het Klokkenluiderdossier Terschelling
Zoals iedereen op Terschelling intussen wel weet, is dat er een klokkenluiderdossier is  op Terschelling. Tot op heden zijn alleen de raadsleden en burgemeester en wethouders  hier officieel van op de hoogte. En de klokkenluider zelf natuurlijk. De burgemeester heeft geheimhouding op het dossier gelegd en dat is recentelijk bekrachtigd door de coalitiepartijen in de raadsvergadering. 
Plaatselijk Belang Terschelling vindt dit niet correct, helemaal niet nu er een onderzoekrapport opgesteld is en er gemeld is dat er niets aan de hand is. Dan hoeft het van ons niet geheim te worden gehouden.
Daarom heeft Plaatselijk Belang Terschelling om advies gevraagd aan de Commissaris van de Koning, dhr. J. Jorritsma.  We kregen als antwoord dat dit een interne aangelegenheid betrof van de Gemeente Terschelling en hij zich hiermee niet wilde bemoeien. Indien wij ons niet bij de beslissing van de andere raadsleden kunnen neerleggen, staat alleen nog een gang naar de rechter ons ter beschikking.
Wij zijn ons daarop aan het beraden, want dat is een kostbare zaak en onze lokale partij is daar financieel niet daadkrachtig genoeg voor.
Zolang de raadsleden van de coalitie de geheimhouding in stand houden, kan Plaatselijk Belang Terschelling, politiek gezien, niets. Als er verder niets aan de hand zou zijn dan zouden wij hier nog wel begrip voor kunnen hebben (bescherming persoonsgegevens betrokkenen). Echter inzage in het klokkenluiderdossier en recentelijk in het bijbehorende onderzoeksrapport (na lang aandringen van PBT) stemmen ons niet gerust.
Sterker nog: de fractie van Plaatselijk Belang Terschelling voelt zich behoorlijk beperkt in haar controleerde taak van het college namens de bevolking.  Het liefst zouden we een raadsonderzoek willen starten om duidelijkheid te krijgen over de melding van de klokkenluider. De fractie van PBT heeft nu bij de voorzitter van de raad het verzoek ingediend om dit in een openbare vergadering alsnog te bespreken.
De fractie van Plaatselijk Belang Terschelling


Geplaatst

in

door

Tags: