Info delen met je plaatsvervanger: is dat lekken?

Naar aanleiding van mededelingen in de krant /media , kunt u hier u de verklaring van Dhr. G Schweigmann zelf lezen.

Info delen met je plaatsvervanger: is dat lekken?
Er is vandaag veel commotie ontstaan over een artikel in de Leeuwarder Courant over lekken van vertrouwelijk informatie uit het Presidium door mij als fractievoorzitter aan een mede fractiegenoot. Om te voorkomen dat er allemaal zaken door elkaar gehaald worden geef ik hier mijn verhaal over dit onderwerp.
Op 18 augustus werden de vier fractievoorzitters tijdens het eerste overleg na het zomerreces in het presidium (bepaling agenda komende raadsvergaderingen) door de burgemeester geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen van een aantal dossiers. Hierbij zat ook een dossier vertrouwelijk, wat betekent dat dit niet naar buiten gebracht mag worden. Voor mij was deze informatie dermate schokkend en alarmerend dat ik deze vertrouwelijke informatie deelde met mijn plaatsvervanger als fractievoorzitter. Dat moet kunnen omdat elk raadslid recht heeft op de zelfde informatie. Hoe kan in een democratie anders de uitvoerende macht in een gemeente ( B&W) gecontroleerd worden door de wetgevende macht van de gemeente ( de Raad). Volgens de burgemeester is dat echter schending van geheimhoudingsplicht
Mijn plaatsvervanger, Gossen Bos, vroeg in een e-mail aan de griffier daarna alleen inzage in een schriftelijk stuk m.b.t. dit dossier.  Ook dit wordt door de burgemeester gezien als bewijs van schending van de geheimhoudingsplicht en schakelde het Openbaar Ministerie Groningen in voor overleg.
Het gevolg was dat ik gevraagd werd door het Openbaar Ministerie voor een gesprek. Hierin werd door OM medegedeeld dat ik in hun ogen art 272 van de gemeentewet had overtreden. Op mijn vraag aan het OM of het informeren van een mederaadslid wel of niet uit oogpunt van democratie noodzakelijk is kwam het antwoord: dat is politiek, daar ga ik niet over. Verder kreeg ik te horen dat het OM besloten had mij niet verder te vervolgen omwille van het vertrouwelijkheid van het dossier.
Plaatselijk Belang Terschelling beraadt zich nu op het wel of niet naar de rechter gaan om een uitspraak te forceren of een fractievoorzitter zijn plaatsvervanger wel of niet mag informeren over een vertrouwelijk dossier.
Guus Schweigmann


Geplaatst

in

door

Tags: