Formerum 91 A en 91 B

Graag willen wij u op onderstaande informatie attenderen. Het betreft Formerum 91A en B.

Deze informatie staat gepubliceerd op de site van de gemeente Terschelling.

 

Rectificatie van rechtswege verleende vergunning Formerum 91A en 91B
Gegevens bekendmaking Soort bekendmaking  Overige bekendmakingen
Bekendmaking heeft betrekking op  Formerum
Publicatiedatum  24-07-2014

Rectificatie
In de Terschellinger van 10 juli 2014 is een onjuiste besluitdatum vermeld aangaande de van rechtswege verleende vergunning voor nieuwbouw van een buurtzorghuis met bijgebouw, Formerum 91A en 91B te Formerum. De datum van het verleende besluit is niet 1 juli 2014, maar is 24 juni 2014. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht start de bezwaartermijn de dag na bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Dit betekent dat de bezwaartermijn is aangevangen op 25 juni 2014 en de laatste dag van de bezwaartermijn 5 augustus 2014 is. Belanghebbenden kunnen tot en met 5 augustus schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit besluit bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 14, 8880 AA, West-Terschelling.

De omgevingsvergunning van rechtswege treedt pas in werking na afloop van de bezwarentermijn, tenzij binnen die termijn bezwaar is gemaakt. In dat geval treedt de omgevingsvergunning van rechtswege pas in werking als op de bezwaren is beslist.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Juridische Zaken via het algemene telefoonnummer 0562-446244.
 


Geplaatst

in

door

Tags: