Openbare fractievergadering vrijdag 28 maart 2014

Uitnodiging voor de openbare fractievergadering
op vrijdag 28 maart in Oud Hollands Restaurant te Midsland  Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

Evalueren verkiezingen en voortgang inzake coalitie /oppositie

Daarna volgen wij de agenda van gemeente raadsvergadering van 1 april 2014 a.s.

1 Vaststellen verslag raadscommissie 4 februari 2014
2 Mededelingen uit samenwerking De Waddeneilanden
3 Overige mededelingen
4 Herstelbesluit bestemmingsplan West-Terschelling 2012
5 Vaststellen beeldkwaliteitplan Campus Maritiem Instituut
Willem Barentsz West-Terschelling 
6 Startnotitie Erfgoednota
7 Verordening winkeltijden 2014
8 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018
9 Wijziging Horecanota 2013

10 Rondvraag


Geplaatst

in

door

Tags: