Kandidaten 2014 / 2018 Jan W Smit

Geboren in de Oosterburen te Midsland, als Jan van Ane en Marie, op 21 mei 1947, en nu wonende op  “Hornsjilde”, Midsland 
Ging in Midsland naar de lagere school en kreeg uitstel van vertrek naar de wal door 3 jaar naar de ULO te gaan, daarna naar de HBS in Groningen; omdat de boten 1 keer per dag voeren, was naar huis gaan er niet al te vaak bij. Tegenwoordig zijn er meer afvaarten en gaan sommige kinderen elke dag heen en weer naar school in Harlingen, althans als de afvaartfrequentie niet zal worden aangetast. Toch streven naar meer tele-onderwijs op Terschelling.
Na de HBS volgde de studie Scheikunde van 1965-1972 (Rijksuniversiteit Groningen), het vervullen van de militaire diensttijd bij het CLB (nu Sanquin) in Amsterdam (1972-1975 en een korte periode als wetenschappelijk medewerker in het Academisch Ziekenhuis. In 1977 werd begonnen aan  de Postdoctorale Opleiding Klinische Chemie (1977-1981), ook in het Academisch Ziekenhuis Groningen. In deze periode werd tevens wetenschappelijk onderzoek verricht, resulterend in een doctoraat in de Geneeskunde (1982).
Vanaf 1981 tot 2003 klinisch chemicus* in het Academisch Ziekenhuis in Groningen, daarna bij LabNoord (vanaf januari 2014 CERTE geheten) in Groningen.
In beide instellingen werden en worden leidinggevende organisatorische- en  management-functies, alsmede onderwijsfuncties bekleed: op dit moment als directeur Klinische Chemie/Medisch laboratorium Noord en opleider Klinische Chemie en opleider in het aandachtsgebied Hematologie.

Aan deze taken komt binnenkorten einde, en dan wordt het, bij gebrek aan geraniums, tijd voor wat anders: een helpende hand in het bedrijf  “deBijZaak” van mijn huisgenoot, Klaas Sluiman, of daarbij misschien actief in een politieke rol op Terschelling? Hoewel mijn werk wegens het ontbreken van een ziekenhuis niet op Terschelling lag, ben ik wel altijd betrokken geweest bij het reilen en zeilen, en ik denk goed op de hoogte te zijn van de vele verschillende ontwikkelingen die er op allerlei terreinen plaatsvonden en plaatsvinden in een gemeente die totaal verschilt van gemeenten van dezelfde grootte aan de wal.
Met rugnummer 14 bevind ik mij in goed gezelschap: “misschien hep hier ook het nadeel sun voordeel”?
Nr 14 duidt op teamsport, een facet dat ook binnen een politieke partijfractie van toepassing is. Dat moeten we ons heel goed en lang realiseren.

*Een klinisch chemicus is hoofd van een ziekenhuis- of huisartsenlaboratorium, waarin laboratoriumonderzoek plaatsvindt voor patiënten; de klinisch chemicus heeft een ondersteunende taak bij vaststelling van diagnoses en bij de behandeling van patiënten. Hij/zij werkt hierbij nauw samen met medisch specialisten en huisartsen
 


Geplaatst

in

door

Tags: