Kandidaten 2014 / 2018

Ik ben Monique de Boer Veugelers. Geboren te Zeist en op gegroeid in Badhoevedorp. Na vele vakanties op Terschelling te hebben door gebracht , een bewuste keuze gemaakt om op Terschelling te gaan wonen.
Sinds 1975 woon ik daadwerkelijk op dit mooie eiland.Met veel genoegen mag ik wel zeggen.
Het eiland geeft mij energie maar ook rust. Het eiland met al zijn diversiteit van bedrijven en ondernemers spreekt mij zeer aan. Na enkele jaren in Midsland te hebben gewoond ben ik verhuisd naar Oosterend. Daar begonnen met een camping die later is omgezet naar recreatie boerderijtjes. Acht jaar in bestuur van VVV gezeten waarvan zeven jaar als voorzitter.
In al die jaren is mij wel duidelijk geworden dat het toerisme direct en indirect de rode draad vormt in het bestaan van de meeste eilanders. Om een goede balans tussen eilanders en toerist te vinden is een goede politiek nodig. Een politiek die open staat voor ideeën van de ondernemer, maar ook het belang van de gast en ons eiland in het oog houd. Een politiek die transparant en open is, die een luisterend oor heeft voor iedereen. PBT streeft naar een dergelijk open en transparant systeem. Met meer inspraak en duidelijkheid voor burgers o.a. voor goede werk en woonvoorzieningen, sportgelegenheid, behoud van natuur en landschap, leefbaarheid etc.
In de afgelopen tijd is het roerig geweest daar weet ik als geen ander alles van. Maar juist die moeilijke periode heeft mij sterker gemaakt in mijn keuze voor PBT. Het is een veerkrachtige partij die heeft laten zien een eerlijke en juiste koers te volgen. Ben er trots op dat ik mij sterk kan maken voor deze mooie lokale partij. Een partij met oprechte raadsleden, goede kandidaten en zeer betrokken leden.
Daarom blijf ik mij inzetten voor Plaatselijk belang Terschelling.

Een partij voor een gemoedelijk en welvarend Terschelling
 


Geplaatst

in

door

Tags: